Stora bokbytardagen

Stora bokbytardagen

Evenemanget Stora Bokbytardagen har som syfte att göra det enkelt för människor att byta böcker med varandra. Evenemanget pågår under en dag och 2018 är det onsdagen den 16/5 som gäller. Det kommer finnas bokbytarstationer över hela landet och i år hoppas man på ännu fler än de 100 fasta stationer som fanns 2017. Som arrangör står föreningen Medveten Konsumtion som på olika sätt arbetar för att skapa en bättre miljö.

Bokbytardagen 2018

Som sagt – den 16 maj infaller Stora Bokbytardagen 2018. Då gäller det att ta med sig en bok man vill byta innan man går hemifrån. Det går att byta böcker i princip vart som helst; på kontoret, på tåget, i bilkön, i skolcafeterian och, inte minst, på någon av de bokbytarstationer som kommer att finnas runt om i landet. 2017 fanns de på inte mindre än 50 orter, så chansen är stor att du kommer hitta en där du befinner dig. Så glöm inte boken!

Konceptet Stora Bokbytardagen får enbart användas i icke-kommersiella sammanhang. Det betyder att man absolut inte får dra några fördelar rent ekonomiskt av att delta. Det material och den information som finns att tillgå får vare sig ändras på, bearbetas eller användas i kommersiellt syfte. Detta omfattar alla texter, all grafik, olika varumärken som används i sammanhanget samt i övrigt av arrangörerna publicerat material. Viktigt att notera är att det är utsatt datum som gäller, Stora Bokbytardagen sker endast en gång om året på angivet datum. Varken förr eller senare.

Arrangörerna bakom

Arrangörer bakom bokbytardagen är som tidigare nämnt föreningen Medveten Konsumtion. Deras verksamhet syftar till att öka kunskapen om hur konsumtion påverkar vår miljö och de människor som jobbar i landets industrier. Man välkomnar nya samarbetspartners och människor som vill stötta föreningen på olika sätt. Det första man kan göra är att bli medlem i föreningen för att sedan läsa på om, och eventuellt engagera sig i, någon av de frivilliggrupper som på olika sätt arbetar med föreningens olika projekt. Det går också bra att skänka en gåva.

Trenden går stadigt mot att fler och fler engagerar sig hands-on för miljön. Allt i linje med FN:s Agenda 2030 där ett av målen är att ”säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser”. Detta betyder inte att gemene man ska ge sig ut för att rädda hela världen, men alla kan vi göra något, helst tillsammans. Genom att inspirera till mindre konsumtion, möten människor emellan samt till läsning drar Medveten Konsumtion och Stora Bokbytardagen verkligen sitt strå till stacken.