Genrer

Genrer

Böcker och litteratur kategoriseras alltid in i olika genrer, och vilken genre de hamnar under beror på vilken typ av bok det är och vilket ämne boken handlar om. De genrer som är mest populära hos de svenska bokläsarna är framförallt deckare och thrillers, men även romaner, fantasy och biografier radas stadigt upp i svenskens bokhylla.

Deckare

Deckare, även kallad kriminalroman i vissa sammanhang, är en genre inom populärkulturen. Deckare är en mycket populär och vanlig genre som oftast utgår från olika typer av kriminella brott och hur man sedan löser dessa. Ordet ”deckare” kommer ursprungligen från ordet ”detektiv”, därför kan man anta att innehållet ofta kopplas till just detektivarbete. Även poliser och journalister är en återkommande yrkesgrupp inom deckar-genren.

I denna genre finns några tumregler för att en bok ska klassificeras som just en deckare. En av de största är att både avslöjandet av brottslingen samt lösningen på fallet måste vara logiskt grundat. Läsarna måste ha en chans att själva kunna lösa mysteriet och få ta del av alla ledtrådar.

Biografier

En biografi är en personinriktad genre, om en bok är baserad på en människas liv så kallas det för en biografi. Vanliga teman som tas upp i biografier är människors uppväxt, deras kärleksliv, karriär eller deras död. Om en biografi skrivs av författaren själv går denna under namnet självbiografi eller memorerar. En självbiografi brukar oftast röra en hel livshistoria i stora drag medan memoarer kan handla om vissa specifika tillfällen och delar som författaren själv minns och vill dela med sig av.

Klassiska böcker

Det är svårt att definiera vad begreppet klassiker innebär. Kanske är en klassiker en bok som förs vidare från generation till generation. Kanske är det en bok som ständigt är aktuell, en bok som alltid lever vidare. De verk vi kallar för klassiker intresserar människor på nytt vilket leder till att man hela tiden gör nya upplagor och nya översättningar av dem. Två av de största svenska klassiska böckerna är Selma Lagerlöfs bok ”Gösta Berlings saga” och Hjalmar Söderbergs ”Den allvarsamma leken”. Det finns även utländska klassiker och bland de mest populära finner vi bland annat Dante Alighieris bok ”Den gudomliga komedin”.