Vad du som författare behöver veta vid val av fackförbund

Vad du som författare behöver veta vid val av fackförbund

Författarlistor på artiklar och texter blir allt längre. Däremot är det inte helt tydligt vem som egentligen får klassas som författare. Författarskap kan låta enkelt, men är egentligen en luddig fråga. När det inte är tydligt vem som är författare, påverkas även andra faktorer.

En sådan sak är att det blir osäkert vilket fackförbund du tillhör. Det finns speciella fackförbund för författare. Däremot är det svårt att tillhöra rätt om du är felaktigt klassad som författare. Att vara medlem i ett fackförbund som författare kan vara väldigt användbart. Särskilt när det kommer till skydd mot plagiat och vid tvister med förlag.

Alla som skriver får inte kallas författare

I och med att det i många fall uppges felaktiga författarlistor, att inte vissa klassas som författare, har regler skapats. Dessa berör hur författarskap ska hanteras. I många fall handlar det om medförfattarskap och vem som har rätt att titulera sig till detta. Hos visa förlag och tidskrifter måste alla författare fylla i formulär om hur de uppfyller förlagets kriterier på medförfattarskap. Genom dessa formulär och undersökningar ska det bli lättare att hitta vilka som får stå med i författarlista, och vilka som inte får. Respektive skribents bidrag redovisas för att kunna ge en tydlig bild över deras jobb.

Tänk på! Bara för att du har blivit godkänd författare, betyder det inte att du kan tillhöra alla fackförbund för författare.

Det finns inte enbart ett problem i att det kan vara svårt att hitta vilka som förtjänar att klassas som författare. Det är även svårt att veta om de får tillhöra författares fackförbund. I vissa fall räcker det nämligen inte med att bara ha skrivit enstaka artiklar eller har ett jobb som författare. En del förbund kräver exempelvis en examen inom någon slags akademisk utbildning. Föredragen utbildning är inom kultur, turism eller musik. Dock finns det alltid ett fackförbund för dig att bli medlem i. Vilket som passar dig, oavsett om du är författare eller inte, kan du hitta på Fackförbund.com.

Författare kan ha svårt att hitta fackförbund

Som författare finns det en möjlighet att bli medlem i fackförbund som specificerar sig på författare. Ibland krävs det däremot att du har någon form av examen i utbildning som är sammanhängande med författarskapet. Om du studerar och planerar att jobba som författare kan du teckna ett studentmedlemskap i det fackförbundet du är intresserad av. Ofta går det sedan att teckna över detta medlemskap till ett vanligt. Om du är osäker på vilket fackförbund du ska välja kan det vara bra att undersöka de olika fackförbunden.

Vissa fack kan vara bättre för vissa typer av författare. En författare kan vara någon som skrivit en vetenskaplig artikel eller en deckarroman. Det finns lika många olika typer av författare och de behöver inte heller skriva inom någon specifik genre. Dessa författarskap skiljer sig åt. Det kanske finns ett fackförbund som passar just ditt författarskap bättre.